Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2022 » Wersja 5.388.2022

Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.388.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. października 2022)

 • Umożliwiono import dokumentów do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z Krajowego Systemu e-Faktur. Jest to centralna baza faktur prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową do której wkrótce obowiązkowo będą musiały być przesyłane wszystkie faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Wszystkie programy do fakturowania będą musiały dostosować się do tego wymogu. Programy Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, a wkrótce także Rachunek są już dostosowane do tego wymogu i opcjonalnie umożliwiają komunikację z KSeF już teraz. Korzyścią dla przedsiębiorców jest fakt, że centralna baza danych umożliwia komunikację dwustronną dlatego oprócz wysyłki faktur możliwe jest także ich pobieranie. I to nie tylko faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, ale także faktury wystawione dla przedsiębiorcy przez innych przedsiębiorców. Implikuje to kilka korzyści. Po pierwsze faktury wystawione w programie jednego producenta będą automatycznie widoczne w każdym innym programie innego producenta. Po drugie do systemów handlowych będą mogły być pobierane faktury zakupowe co wyeliminuje konieczność ich ręcznego wprowadzania lub importu z różnych formatów plików co nie jest ustandaryzowane. W przypadku programów księgowych zniknie całkowicie konieczność wprowadzania faktur sprzedażowych i kosztowych co będzie się wiązało z obniżeniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej. Będzie to rewolucyjna zmiana dla biur rachunkowych gdzie obecnie bardzo dużo czasu poświęca się na wpisywanie faktur dostarczanych przez klientów biura.
 • W Konfiguracji dodano zakładkę "Krajowy System e-Faktur", a w niej włącznik umożliwiający opcjonalne włączenie dostępności integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, parametr określający sposób uwierzytelniania w systemie: poprzez logowanie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub poprzez token autoryzacyjny oraz parametr umożliwiających podanie i zapamiętanie tokenu w przypadku uwierzytelniania tokenem.
 • Krajowy System e-Faktur umożliwia uwierzytelnianie użytkownika na dwa sposoby. W przypadku uwierzytelniania podpisem musi być to podpis właściciela firmy lub osoby urzędowo upoważnionej. Może być to też pieczęć firmowa w której numer NIP jest tożsamy z numerem NIP firmy do której próbuje uzyskać się dostęp. Token uwierzytelniający to ciąg cyfr i znaków, który może wygenerować wyłącznie właściciel lub osoba przez niego upoważniona czyli taka, która uzyskała w systemie poświadczenie umożliwiające nadawanie tokenów. Zamysłem mechanizmu logowania przez token jest wyeliminowanie konieczności każdorazowego logowania się do systemu z użyciem podpisu kwalifikowanego. Na ten moment program Mała Księgowość nie umożliwia generowania tokenów, ale umożliwia dostęp do systemu za pomocą tokenu.
 • Na oknach "Księga", "Ryczałt", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy" w menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Pobierz dane z Krajowego Systemu e-Faktur...". Użycie opcji powoduje automatyczne pobranie i zaksięgowanie dokumentów z centralnego repozytorium. Przy pierwszym użyciu opcji następuje uwierzytelnienie w KSeF za pomocą podpisu kwalifikowanego lub tokenu. W przypadku użycia podpisu wyświetlone zostaje okno umożliwiające wskazanie certyfikatu do podpisu, a po kliknięciu przycisku "Wybierz" następuje podpisanie żądania uwierzytelniającego i zalogowanie do systemu. W przypadku logowania tokenem uwierzytelnienie następuje w sposób niewidoczny dla użytkownika i nie jest wymagana żadna akcja. Następnie z systemu pobierane są i księgowane dokumenty. Nie jest wymagane użycie opcji na każdym oknie osobno. Bez względu na to z poziomu, którego okna zostanie wybrana opcja dokumenty księgowane są do wszystkich rejestrów - księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów. Po pierwszym zalogowaniu sesja jest zapamiętywana i nie jest konieczne ponowne logowania do momentu ponownego uruchomienia programu.

 • Zmiany w późniejszej wersji 5.389.2022 z dnia 4. listopada 2022

  Do ewidencji przebiegu pojazdu umożliwiono dodanie informacji o imieniu i nazwisku kierowcy oraz stanach licznika w dniu udostępnienia i zwrotu pojazdu. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 5.387.2022 z dnia 7. października 2022

  Na wydruku karty środka trwałego dodano informacje o dacie i przyczynie likwidacji. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, ewidencja czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń, eksport do Płatnika i ZUS-PUE, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą KSeF oraz JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji