Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017

Mała Księgowość - Lista wersji z 2017 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.197.2018(20. grudnia 2017)
W firmach rozliczających podatek ryczałtowy na oknie wyliczania podatku ryczałtowego dodano informacje o ewentualnej ujemnej podstawie opodatkowania w poprzednim oraz aktualnym miesiącu w wyniku nadwyżki zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne nad przychodem.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.196.2018(18. grudnia 2017)
Wprowadzono możliwość wypełniania księgi przychodów i rozchodów danymi z plików JPK_VAT oraz możliwość automatycznego księgowania sprzedaży do księgi na podstawie sumy rejestru VAT sprzedaży.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.195.2017(28. listopada 2017)
Uaktualniono deklarację VAT-8 do wersji 8 oraz umożliwiono kopiowanie danych do zewnętrznych aplikacji, np. do Excela lub Notatnika.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.194.2017(17. listopada 2017)
Wprowadzono możliwość miesięcznego numerowania wpisów w KPiR oraz poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce e-Deklaracji i JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy. Ponadto wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o takim samym numerze NIP oraz poprawiono wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy, a także .

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.193.2017(31. października 2017)
Wprowadzono możliwość jednoczesnego dodawania dokumentów do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego i do rejestru VAT zakupów.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.192.2017(13. października 2017)
Umożliwiono wygenerowanie korekty formularza VAT-UE.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.191.2017(22. września 2017)
Wprowadzono możliwość podpisywania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) profilem zaufanym na platformie ePUAP.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.190.2017(16. września 2017)
Wprowadzono mechanizm, który w przypadku próby modyfikacji wystawionej wcześniej deklaracji VAT wykryje już po jej wygenerowaniu ingerencje w zawartość rejestrów VAT wyświetli komunikat informujący o dokonanej zmianie z propozycją ponownego wyliczenia deklaracji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.189.2017(12. września 2017)
Na oknach dodawania lub edycji dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dodano przycisk umożliwiający czasowe wyłączenie automatycznego wyliczania wartości netto, VAT, brutto.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.188.2017(25. sierpnia 2017)
Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.187.2017(18. sierpnia 2017)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.186.2017(5. sierpnia 2017)
Uaktualniono formularz VAT-UE do wersji 4.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.185.2017(21. lipca 2017)
Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.184.2017(11. lipca 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.183.2017(3. lipca 2017)
Umożliwiono wysyłanie korekt Jednolitych Plików Kontrolnych JPK oraz uaktualniono deklarację VAT-27 do wersji 2.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.182.2017(29. czerwca 2017)
Umożliwiono import zewnętrznych danych z plików XML (pochodzących np. z innych programów księgowych) w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Ponadto umożliwiono podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od dochodu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.181.2017(23. czerwca 2017)
Umożliwiono amortyzacje środków trwałych metodą degresywną oraz umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.180.2017(5. czerwca 2017)
Umożliwiono włączanie i wyłączanie dostępności poszczególnych rodzajów ewidencji VAT.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.179.2017(2. czerwca 2017)
Wprowadzono mechanizm wykrywania zmian w ewidencjach VAT w przypadku prób edycji deklaracji VAT za miesiące w których dokonano zmian. Ponadto dodano nowe predefiniowane rejestry VAT zakupów i sprzedaży oraz umożliwiono wyłączenie przenoszenia nadwyżek podatku na następne okresy rozliczeniowe.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.178.2017(18. maja 2017)
Usprawniono mechanizm dokonujący aktualizacji w celu szybszego pobierania plików i wyeliminowania potencjalnych błędów podczas transmisji danych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.177.2017(12. maja 2017)
W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono sporządzanie wydruków księgi według starego wzoru sprzed kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.176.2017(7. maja 2017)
Wprowadzono automatyczne umieszczanie numeru referencyjnego na poprawnie wysłanych deklaracjach VAT.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.175.2017(17. marca 2017)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.174.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.173.2017(10. marca 2017)
Umożliwiono generowanie comiesięcznych deklaracji VAT-27 i VAT-UE w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Ponadto wprowadzono mechanizm walidacji danych w księdze w przypadku generowania jednolitego pliku kontrolnego JPK.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.172.2017(26. lutego 2017)
Umożliwiono określenie czy dokument w rejestrze VAT sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dotyczy wykonania usługi czy dostawy towarów.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.171.2017(24. lutego 2017)
Umożliwiono wyłączenie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy według nowych zasad obowiązujących od 2017 roku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.170.2017(15. lutego 2017)
Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Import usług". Zaznaczenie tego pola powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru VAT sprzedaży oraz wpisanie tego typu dokumentów do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.169.2017(11. lutego 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.168.2017(4. lutego 2017)
Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług oraz dostosowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy do nowej kwoty wolnej od podatku obowiązującej od stycznia 2017 roku. Ponadto przy dowodach wewnętrznych księgowanych do księgi przychodów i rozchodów dodano adres firmy.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.167.2017(2. lutego 2017)
Wprowadzono obsługę formularzy podatkowych VAT-27, PIT-28 (dla firm na ryczałcie) oraz umożliwiono wysyłkę formularzy VAT-UE poprzez e-Deklaracje.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.166.2017(24. stycznia 2017)
Wprowadzono mechanizmy wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem tworzenia deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego JPK. Ponadto umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów oraz umożliwiono wydruk UPO.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.165.2017(19. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach VAT oraz uaktualniono składki ZUS na 2017.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.164.2017(12. stycznia 2017)
Dodano formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 do rozliczenia podatku za 2016 rok. Ponadto umożliwiono wskazanie środków trwałych, które nie podlegają odpisom amortyzacyjnym od podatku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.163.2017(6. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez e-Deklaracje. Na oknie edycji formularzy dodano przyciski "Wyślij przez e-Deklaracje" oraz "Rejestr wysłanych dokumentów". Ponadto uaktualniono schematy według, których generowane są JPK.

Więcej informacji...