Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2022

Mała Księgowość - Lista wersji z 2022 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.394.2023(30. grudnia 2022)
Wprowadzono poprawki mające na celu przyśpieszenie komunikacji z bazą danych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.393.2023(20. grudnia 2022)
Wprowadzono poprawki w generatorze wydruków do plików PDF poprawiające jakość druku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.392.2023(10. grudnia 2022)
Wprowadzono zmiany na 2023 rok oraz wprowadzono poprawki w części programu związanej z komunikacją z systemem Krajowym Systemem e-Faktur.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.391.2022(25. listopada 2022)
Dodano wydruk podsumowania zbiorczego rejestrów VAT sprzedaży i zakupów za dany miesiąc lub kwartał.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.390.2022(18. listopada 2022)
Umożliwiono zarządzanie poświadczeniami w Krajowym Systemie e-Faktur.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.389.2022(4. listopada 2022)
Do ewidencji przebiegu pojazdu umożliwiono dodanie informacji o imieniu i nazwisku kierowcy oraz stanach licznika w dniu udostępnienia i zwrotu pojazdu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.388.2022(21. października 2022)
Umożliwiono import dokumentów do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.387.2022(7. października 2022)
Na wydruku karty środka trwałego dodano informacje o dacie i przyczynie likwidacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.386.2022(30. września 2022)
Poprawiono skalowanie okien w przypadku pracy programu na ekranach wysokiej rozdzielczości z włączonym ponadnormatywnym skalowaniem czcionek.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.385.2022(17. września 2022)
W firmach rozliczających podatek dochodowy w oparciu o księgę przychodów i rozchodów umożliwiono oznaczanie zdarzeń gospodarczych, które nie mają być uwzględniane przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.384.2022(10. września 2022)
W firmach rozliczających podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów na oknie z listą zaliczek na podatek dochodowy dodano kolumnę z kwotą straty z lat ubiegłych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.383.2022(30. sierpnia 2022)
Poprawiono stabilność aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.382.2022(26. sierpnia 2022)
Na oknie składek ZUS dodano kolumnę z informacją o podstawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.381.2022(11. sierpnia 2022)
Wprowadzono poprawki w działaniu chmury do zdalnej synchronizacji danych oraz wprowadzono mechanizmy przyśpieszające operacje przenumerowywania wpisów w dokumentach księgowych

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.380.2022(27. lipca 2022)
Umożliwiono alternatywnie przechowywanie bazy danych programu w chmurze.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.379.2022(18. lipca 2022)
Poprawiono działanie opcji sprawdzania czy kontrahent jest na tzw. białej liście podatników VAT.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.378.2022(5. lipca 2022)
Dostosowano algorytm wyliczania comiesięcznego lub cokwartalnego podatku do Polskiego Ładu 2.0.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.377.2022(17. czerwca 2022)
Usprawniono opcję sprawdzania kontrahenta na białej liście oraz umożliwiono samodzielne zamawianie usług dodatkowych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.376.2022(8. czerwca 2022)
Wprowadzono nową usługę dodatkową e-Archiwum umożliwiającą zapisywanie kopii baz danych w chmurze.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.375.2022(27. maja 2022)
Wprowadzono obligatoryjną weryfikację zgodności formularzy JPK_V7 oraz e-Deklaracji ze schematem XSD. Ponadto rozszerzono widok tabeli z zaliczkami na podatek dochodowy o dodatkowe kolumny oraz uaktualniono wersję schematu XSD dla pliku JPK_EWP.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.374.2022(20. maja 2022)
Umożliwiono szybki import baz danych z poziomu Konfiguracji oraz okna zakładania nowej firmy.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.373.2022(13. maja 2022)
Poprawiono jakość zestawień graficznych oraz dodano osie X i Y, siatkę oraz etykiety. Ponadto poprawiono opcję ponownego przeliczania formularzy PIT i VAT.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.372.2022(9. maja 2022)
Wprowadzono poprawki mające na celu poprawę ergonomii programu w zakresie przełączania firm.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.371.2022(19. kwietnia 2022)
Usprawniono automatyczne księgowanie faktur z procedurą VAT-OSS oraz poprawiono algorytm wyliczania składki zdrowotnej oraz strukturę pliku KEDU.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.370.2022(7. kwietnia 2022)
Wprowadzono modyfikacje w algorytmie wyliczającym składkę zdrowotną.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.369.2022(2. kwietnia 2022)
Umożliwiono uwzględnianie ulgi 4+ oraz ulgi dla pracujących emerytów przy wyliczaniu co miesięcznych lub co kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.368.2022(24. marca 2022)
Wprowadzono poprawki w części programu odpowiedzialnej za generowanie raportu DRA do pliku KEDU dla Płatnika lub e-Płatnika.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.367.2022(11. marca 2022)
Poprawiono generowanie plików PDF w przypadku gdy korzystania z kodowania znaków w standardzie UTF-8 oraz wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości wolnego miejsca na dysku na który eksportowana jest baza danych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.366.2022(3. marca 2022)
Umożliwiono wskazanie zakresu dat na oknie na oknie z listą dokumentów kontrahenta.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.365.2022(23. lutego 2022)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych właściciela kodu tytułu ubezpieczenia oraz numeru i serii dowodu osobistego.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.364.2022(17. lutego 2022)
Wprowadzono poprawki w strukturze pliku wymiany danych pomiędzy Małą Księgowością, a Płatnikiem (KEDU).

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.363.2022(11. lutego 2022)
Umożliwiono wyliczanie wysokości należnej do zapłaty składki zdrowotnej na podstawie przychodu w przypadku rozliczania podatku w formie ryczałtu lub dochodu w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.362.2022(4. lutego 2022)
Umożliwiono utworzenie i wysłanie do systemu e-Deklaracje deklaracji rocznej PIT-36 za 2021 rok.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.361.2022(30. stycznia 2022)
Umożliwiono utworzenie i wysłanie do systemu e-Deklaracje deklaracji rocznych PIT-28 oraz PIT-36L za 2021 rok.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.360.2022(27. stycznia 2022)
Umożliwiono eksport dokumentu DRA do Płatnika.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.359.2022(25. stycznia 2022)
Uaktualniono wysokość składki ZUS za styczeń 2022.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.358.2022(18. stycznia 2022)
W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono zastosowanie ulgi dla klasy średniej oraz PIT-0 dla emeryta przy wyliczaniu co miesięcznych lub co kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od 2022 roku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.357.2022(7. stycznia 2022)
Zmodyfikowano pliki JPK_V7M, JPK_V7K oraz JPK_EWP dostosowując do nowych wersji schematów XSD obowiązujących od 2022 roku.

Więcej informacji...