Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2012

Mała Księgowość - Lista wersji z 2012 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.56.2013(14. grudnia 2012)
Dodano podsumowania na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS oraz dodano formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 za 2012 rok.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.55.2012(22. listopada 2012)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.54.2012(19. listopada 2012)
Na oknie edycji środka trwałego dodano zakładkę "Dane dodatkowe" na której znajdują się szczegółowe dane dotyczące środka trwałego oraz umożliwiono sporządzenie wydruku karty środka trwałego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.53.2012(11. października 2012)
Umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Księga oraz Pakiet Przedsiębiorcy Ryczałt.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.52.2012(27. września 2012)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.51.2012(7. września 2012)
Na oknie wyliczania podatku VAT dodano pole "Nadwyżka podatku" zawierającego ewentualnę nadwyżkę podatku. Wartość z tego pola przenoszona jest na kolejne miesiące rozliczeniowe. Zmieniono również zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.50.2012(21. sierpnia 2012)
Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku". Ponadto umożliwiono wskazanie czy dane dowody wewnętrzne są przychodem czy kosztem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.49.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania dowodów wewnętrznych, dodano predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.48.2012(11. lipca 2012)
Umożliwiono automatyczne księgowanie kosztów amortyzacji oraz kosztów wynikających z kilometrówki w księdze. Ponadto dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu zastosowano certyfikat Windows Code Signing.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.47.2012(21. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.46.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.45.2012(23. maja 2012)
Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych oraz not korygujących.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.44.2012(9. maja 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.43.2012(3. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.42.2012(12. marca 2012)
Umożiwiono prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz obliczanie amortyzacji. Ponadto dodano do kilometrówki wydruk zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego oraz dodano przycisk błyskawicznego księgowania składek ZUS.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.41.2012(13. lutego 2012)
Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.40.2012(19. stycznia 2012)
Dodano do programu składki ZUS na 2012 rok oraz dodano możliwość edycji formularzy PIT-36L i PIT-28.