Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2015

Mała Księgowość - Lista wersji z 2015 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.127.2016(28. grudnia 2015)
Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto zmieniono aplikację startową programu z wyborem firmy oraz dostosowano program do pracy w roku 2016.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.126.2015(10. grudnia 2015)
Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.125.2015(27. listopada 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.124.2015(26. listopada 2015)
Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.123.2015(30. października 2015)
Do rejestrów VAT dodano kolumnę dotyczącą sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz umożliwiono księgowanie nabyć wewnątrzwspólnotowych. Wprowadzano również deklarację VAT-UE stanowiącą integralną część programu oraz umożliwiono podsumowywanie księgi tylko w okresach miesięcznych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.122.2015(16. października 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.121.2015(9. października 2015)
Wprowadzono automatyczne włączanie filtrowania rodzaju kontrahentów w zależności od miejsca z którego okno zostało wywołane. Jeśli z poziomu przychodu lub rejestru VAT sprzedaży wówczas filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Odbiorcy". Jeśli natomiast z poziomu rozchodu lub rejestru VAT zakupów to filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Dostawcy" oraz "Urzędy".

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.120.2015(2. października 2015)
Dodano nowe rodzaje rejestrów VAT zakupów: Faktury walutowe, Korekty faktur walutowych, Nabycia wewnątrzwspólnotowe. Ponadto na oknie dodawania lub edycji środka trwałego umożliwiono wybór z księgi lub rejestru VAT zakupów dokumentu potwierdzającego nabycie

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.119.2015(10. września 2015)
Umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.118.2015(20. sierpnia 2015)
Na oknie edycji deklaracji VAT-7 dodano przycisk "Drukuj stronę" umożliwiający wydruk aktualnie edytowanej strony.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.117.2015(14. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.116.2015(7. sierpnia 2015)
Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.115.2015(22. lipca 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.114.2015(17. lipca 2015)
Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.113.2015(10. lipca 2015)
Umożliwiono wystawianie w programie not księgowych oraz wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.112.2015(26. czerwca 2015)
Umożliwiono wydruk druczków wpłaty na pocztę lub do banku tytułem ZUSu, podatku dochodowego, podatku od przychodów lub podatku VAT. Ponadto umożliwiono określenie zdarzenia gospodarczego dla dowodów wewnętrznych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji REGONU firmy i kont urzędów skarbowych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.111.2015(29. maja 2015)
Umożliwiono przenoszenie nadpłaty podatku ryczałtowego na kolejne miesiące oraz wprowadzono alfabetyczne sortowanie listy wyboru firm podczas uruchomienia aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.110.2015(15. maja 2015)
Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.109.2015(12. maja 2015)
Wprowadzono możliwość zmiany firmy z poziomu aplikacji oraz poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.108.2015(29. kwietnia 2015)
Poprawiono wygląd wydruku formularzy VAT-7 oraz VAT-7K.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.107.2015(23. kwietnia 2015)
Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.106.2015(15. kwietnia 2015)
Zaktualizowano stawki składek ZUS za okres od kwietnia 2015 do grudnia 2015 w związku ze zmianą stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.105.2015(10. kwietnia 2015)
Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych. Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.103.2015(12. marca 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.102.2015(6. marca 2015)
Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.101.2015(20. lutego 2015)
Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy i ryczałtowy.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.100.2015(30. stycznia 2015)
Dodano deklarację VAT-7 z datą na 2015 rok.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.99.2015(21. stycznia 2015)
Wprowadzono podział widoku oknie "Dowody wewnętrzne" na miesiące oraz dodano do programu nowe stawki ubezpieczeń ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2015 roku. Ponadto dodano nowe formularze podatkowe PIT za 2014 rok.

Więcej informacji...
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.98.2015(4. stycznia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...