Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2022 » Wersja 5.360.2022

Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.360.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. stycznia 2022)

  • Na oknie Podatki - Składki ZUS - ZUS... dodano kolumny "Podstawa wymiaru składek [zł]" oraz "Podstawa wymiaru preferencyjnych składek [zł]". Kolumny zawierają minimalne podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych latach.
  • Na oknie dodawania lub edycji składki ZUS (Podatki - Składki ZUS - Dodaj lub Zmień...) dodano pole "Podstawa wymiaru składek [zł]". Pole zawiera kwotę podstawy na bazie której wyliczana jest należna do zapłaty kwota na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.
  • Umożliwiono eksport dokumentu DRA do Płatnika. Na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano przycisk "Płatnik". Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu pliku XML. Po kliknięciu "Zapisz" generowany jest plik wymianu KEDU dla Płatnika zawierający dokument DRA.

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, ewidencja czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń, eksport do Płatnika i ZUS-PUE, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą KSeF oraz JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.