Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.181.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.181.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. czerwca 2017)

  • Umożliwiono amortyzowanie środków trwałych metodą degresywną oraz uproszczono wprowadzanie do ewidencji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano pole "Metoda amortyzacji" umożliwiające wybór metody amortyzacji: liniową, degresywną, jednorazową. W przypadku wyboru metody degresywnej aktywne staje się opcjonalne pole "Współczynnik podwyższający".
  • W kolumnie tabeli okna "Ewidencja środków trwałych" dodano kolumny "Metoda" oraz "Współczynnik podwyższający". Kolumna metoda zawiera informacje o metodzie amortyzacji danego środka trwałego natomiast kolumna "Współczynnik podwyższający" zawiera informację o wartości tegoż współczynnika w przypadku środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną.
  • Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów". Włączenie opcji powoduje, że domyślnie podpowiadane będą aktualne daty. W przeciwnym wypadku podpowiada jest data pierwszego dnia miesiąca do którego dodawany jest dokument.

  • Zmiany w późniejszej wersji 3.182.2017 z dnia 29. czerwca 2017

    Umożliwiono import zewnętrznych danych z plików XML (pochodzących np. z innych programów księgowych) w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Ponadto umożliwiono podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od dochodu. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.180.2017 z dnia 5. czerwca 2017

    Umożliwiono włączanie i wyłączanie dostępności poszczególnych rodzajów ewidencji VAT. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji