Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.182.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.182.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. czerwca 2017)

  • Umożliwiano wprowadzanie ulepszeń środków trwałych. Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano zakładkę "Ulepszenia" umożliwiającą zdefiniowanie ulepszeń w dowolnym okresie amortyzacji lub po zakończeniu amortyzacji. Program nie zawiera ograniczeń co do ilości wprowadzonych ulepszeń.
  • W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono import zewnętrznych danych księgowych z plików XML w formacie JPK_PKPIR. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
  • W firmach rozliczających podatek na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji przychodów z plików XML w formacie JPK_EWP. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
  • Umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji VAT sprzedaży i zakupów z plików XML w formacie JPK_VAT. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
  • W Konfiguracji firm rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w zakładce "ZUS" dodano opcję "Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane bezpośrednio od dochodu". Włączenie opcji powoduje brak możliwości zaksięgowania zdefiniowanych składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna Podatki - Składki ZUS..., pojawienie się dodatkowej kolumny "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" na oknie Podatki - Podatek dochodowy... oraz pola o tej samej nazwie na oknie wyliczania podatku za dany miesiąc lub kwartał. Podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy pole to zawiera sumę zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie społeczne i kwota ta odliczana jest od dochodu pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.