Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2020 » Wersja 4.292.2020

Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.292.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. lipca 2020)

  • Dodano dwa nowe zestawienia generowane w oparciu o dane z rejestrów VAT: "Sprzedaż netto według kontrahentów" oraz "Zakupy netto według kontrahentów". Oba raporty dostępne są z głównego paska przycisków po wybraniu opcji "Zestawienia".
  • Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu propozycji dodania dokumentu powiązanego do księgi oraz ewidencji przychodów lub rejestrów VAT z poziomu edycji jeśli tworzenie powiązanego dokumentu zostało zaniechane na poziomie dodawania.
  • Zablokowano możliwość autoryzowania plików JPK_PKPIR, JPK_EWP przychodem podatnika. Obecnie możliwość autoryzacji przychodem jest możliwe tylko dla plików JPK_VAT oraz JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zmiany w późniejszej wersji 4.293.2020 z dnia 4. sierpnia 2020

Wprowadzono poprawki błędów w edytorze plików JPK_V7K oraz JPK_V7M oraz poprawiono renderowanie czcionek w trybach podwyższonego skalowania interfejsu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.291.2020 z dnia 17. lipca 2020

Dodano dodatkowe kolumny z informacjami dodatkowymi o środkach trwałych na widoku danych ewidencji środków trwałych oraz umożliwiono wydruk ulepszeń środków trwałych. Ponadto dodano dwa nowe szablony wyglądu interfejsu programu. Więcej informacji...