Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 6 » Zmiany w wersji 3.214.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.214.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-03-23)

  • Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu dodano przełącznik "Korekta nabycia środka trwałego". Zaznaczenie przełącznika skutkuje zakwalifikowaniem dokumentu do pól "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych" w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz w pliku JPK_VAT.
  • Dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z księgi lub ewidencji przychodów podczas użycia opcji "Zaksięguj sprzedaż w księdze" lub "Zaksięguj sprzedaż w ewidencji przychodów" dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "VAT sprzedaż". W przypadku użycia opcji tworzony jest zbiorczy wpis do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów stanowiący sumę wartości netto z rejestru VAT sprzedaży z danego okresu, a wszystkie powiązane z rejestrem VAT sprzedaży wpisy są z księgi lub ewidencji przychodów usuwane.
  • Zmieniono sposób zachowania programu podczas dodawania nowych wpisów do księgi, do ewidencji przychodów oraz do rejestrów VAT. Dotychczas podpowiadane były daty będące pierwszym dniem miesiąca lub kwartału spod, którego wybrano dodanie wpisu. Obecnie podpowiadane są daty wskazane na poprzednio dodanym wpisie.
  • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
  • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.