Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2018 » Wersja 3.206.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.206.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 15. lutego 2018)

  • Na oknie dodawania i edycji dokumentu z poziomu okna "VAT zakupy" dodano przełącznik "Import spoza UE". Zaznaczenie przełącznika powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru podatku należnego i zaewidencjonowanie dokumentu w kolumnach 27 i 28 na deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.
  • Zmieniono identyfikatory przełączników na oknie dodawania i edycji z poziomu okna "VAT zakupy" na bardziej przyjazne użytkownikowi. Obecne oznaczenia to "Import towarów spoza UE", "Import towarów z UE (WNT)", "Import usług spoza UE", "Import usług z UE".
  • Dodano nowe okno pojawiające się po wysłaniu JPK zawierające numer referencyjny wysłanego dokumentu. Po każdej wysyłce zalecane jest zachowanie tego numeru w celu możliwości późniejszego sprawdzenia statusu dokumentu.
  • Umożliwiono rozliczenie PIT-36 i PIT-36L osobno dla każdego ze wspólników z uwzględnieniem rodzaju płaconego podatku dochodowego (liniowego lub progresywnego).

Zmiany w późniejszej wersji 3.207.2018 z dnia 18. lutego 2018

Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.205.2018 z dnia 5. lutego 2018

Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków. Więcej informacji...