Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.164.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.164.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. stycznia 2017)

  • Dla podatników stosujących rozliczanie podatku na zasadach ogólnych dodano formularze rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 według skali PIT-36 w wersji 23 oraz dla rozliczania liniowego PIT-36L w wersji 12.
  • Dla podatników stosujących ryczałt dodano formularz PIT-28 w wersji 19 do rocznego rozliczenia podatku od przychodów ewidencjonowanych za rok 2016.
  • Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano przełącznik "Amortyzacja podlega odliczeniu od podatku" (domyślnie zaznaczony). Odznaczenie przełącznika powoduje nie sumowanie środka trwałego w pozycjach "Suma odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym" oraz "Suma miesięcznych odpisów amortyzacyjnych".