Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2016 » Wersja 3.156.2016

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.156.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. września 2016)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.157.2016 z dnia 30. września 2016

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji. Ponadto wprowadzono mechanizm skracania nazwy firmy widniejącej w belce tytułowej aplikacji w przypadku gdy nazwa ta jest na tyle długa, że uniemożliwia odczytanie miesiąca lub kwartału aktualnego widoku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.155.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...