Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 21 » Zmiany w wersji 2.61.2013

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.61.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-02-28)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Dodano możliwość wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT na podstawie struktury zakupów i podanej wartości sprzedaży. Opcja dostępna jest z poziomu rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w menu Dane -> Struktura zakupów...
  • Zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.
  • Poprawiono stabilność pracy programów.