Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2012 » Wersja 2.56.2013

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.56.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. grudnia 2012)

  • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych zaliczek.
  • W tabeli danych na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano kolumnę "Razem ZUS" stanowiącą sumę wszystkich opłaconych w danym miesiącu składek ZUS.
  • Na oknie Podatki -> Składki ZUS... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS.
  • Dodano formularze deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28 za 2012 rok. Formularze dostępne są w Podatki -> Rozliczenie roczne... (Rozliczenia roczne...).

Zmiany w późniejszej wersji 2.57.2013 z dnia 4. stycznia 2013

Dla firm na ryczałcie wprowadzono możliwość wyboru stawki ryczałtu przy generowaniu zestawień oraz wprowadzono dodatkowe okno dialogowe podczas dokonywania importu danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.55.2012 z dnia 22. listopada 2012

Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie. Więcej informacji...