Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2015 » Wersja 2.104.2015

Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.104.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. listopada 2015)

 • Umożliwiono import wyciągów z banku Credit Agricole.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...

 • Zmiany w programie Budżet Domowy w wersji późniejszej 2.105.2015 z dnia 9. listopada 2015

 • Zmiany w programie Budżet Domowy w wersji wcześniejszej 2.103.2015 z dnia 29. maja 2015

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009