Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2016

Budżet Domowy - Lista wersji z 2016 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.127.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.126.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.125.2016(14. października 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.124.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.123.2016(8. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.122.2016(12. sierpnia 2016)
Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.121.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.120.2016(1. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.119.2016(3. czerwca 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.118.2016(13. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej oraz wprowadzono możliwość importu danych na podstawie wyciągu wygenerowanego przez Deutsche Bank.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.117.2016(26. kwietnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.116.2016(15. kwietnia 2016)
Dodano zestawienie wydatków i dochodów według opisów oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.115.2016(1. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.114.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.113.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.112.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.111.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.110.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.109.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.