Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2014

Budżet Domowy - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.93.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.92.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.91.2014(14. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.90.2014(30. października 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.89.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.88.2014(25. września 2014)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.87.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.86.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.85.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.84.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.83.2014(28. marca 2014)
Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.82.2014(14. marca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.

Więcej informacji...
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.80.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...