Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2021 » Wersja 4.334.2021

Księga - zmiany w wersji 4.334.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. czerwca 2021)

 • Umożliwiono przypisanie kontrahentom kraju. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano w sekcji danych firmy oraz danych adresowych pola odpowiednio "Kraj" oraz "Kraj adresata" umożliwiające wskazanie krajów z listy. Tym samym na oknie głównym "Kontrahenci" dodano kolumny "Kraj" oraz "Kraj adresata".
 • Dodano słownik krajów umożliwiający zdefiniowanie własnej listy krajów. Słownik dostępny jest pod przyciskiem "Słowniki" na głównym pasku przycisków.
 • Umożliwiono sporządzenie wydruku składników niezbędnych do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres. Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... pod przyciskiem "Drukuj" dodano opcję "Drukuj zestawienie składników zaliczki na podatek dochodowy za zaznaczony okres". Wydruk zawiera między innymi takie informacje jak: przychód od początku roku, koszty, podstawę opodatkowania, sumę zapłaconych we wcześniejszych okresach zaliczek, itd. itp.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano pole "Domyślne GTU" pozwalające zdefiniować GTU, które będzie domyślnie zaznaczane przy dodawaniu nowych dokumentów do rejestru VAT sprzedaży.

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 4.333.2021 z dnia 28. maja 2021

  Usprawniono działanie algorytmu weryfikującego czy dokument o danym numerze został już wcześniej dodany do księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT sprzedaży lub rejestru VAT zakupów. Więcej informacji...


 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010