Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2018

Księga - Lista wersji z 2018 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Księga - zmiany w wersji 3.241.2019(23. grudnia 2018)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Księga - zmiany w wersji 3.240.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.239.2018(23. listopada 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.238.2018(9. listopada 2018)
Zmodyfikowano opcjonalnie wygląd wydruków poprzez możliwość drukowania wypełnienia nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego.
Księga - zmiany w wersji 3.237.2018(28. października 2018)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem.
Księga - zmiany w wersji 3.236.2018(22. października 2018)
Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przysługującego odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
Księga - zmiany w wersji 3.235.2018(12. października 2018)
Wprowadzono poprawki w działaniu edytora formularza VAT-7 mające na celu poprawę ergonomiczności aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.234.2018(6. października 2018)
Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.233.2018(21. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.232.2018(14. września 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Księga - zmiany w wersji 3.231.2018(31. sierpnia 2018)
Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Księga - zmiany w wersji 3.230.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Księga - zmiany w wersji 3.229.2018(16. sierpnia 2018)
Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Księga - zmiany w wersji 3.228.2018(10. sierpnia 2018)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.227.2018(3. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Księga - zmiany w wersji 3.226.2018(29. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.225.2018(20. lipca 2018)
Umożliwiono edycję tabel danych w plikach JPK oraz zmieniono układ okna edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Ponadto umożliwiono księgowanie transakcji o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Księga - zmiany w wersji 3.224.2018(20. czerwca 2018)
Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.
Księga - zmiany w wersji 3.223.2018(12. czerwca 2018)
Umożliwiono wyksięgowywanie oraz ponowne księgowanie z i do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Ponadto umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE oraz zmodyfikowano działanie schowka.
Księga - zmiany w wersji 3.222.2018(2. czerwca 2018)
Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.221.2018(2. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Księga - zmiany w wersji 3.220.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.219.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.218.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Księga - zmiany w wersji 3.217.2018(27. kwietnia 2018)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Księga - zmiany w wersji 3.216.2018(25. kwietnia 2018)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Księga - zmiany w wersji 3.215.2018(13. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Księga - zmiany w wersji 3.214.2018(23. marca 2018)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów w księdze przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Księga - zmiany w wersji 3.213.2018(17. marca 2018)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Księga - zmiany w wersji 3.212.2018(8. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.211.2018(1. marca 2018)
Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Księga - zmiany w wersji 3.210.2018(22. lutego 2018)
Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz zmieniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z kwotami i progami obowiązującymi w 2018 roku. Ponadto umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.209.2018(20. lutego 2018)
Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Księga - zmiany w wersji 3.208.2018(18. lutego 2018)
Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Księga - zmiany w wersji 3.207.2018(18. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Księga - zmiany w wersji 3.206.2018(15. lutego 2018)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT podatku naliczonego dokumentów potwierdzających import usług spoza Unii Europejskiej oraz dodano okno z numerem referencyjnym wysyłanych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.205.2018(5. lutego 2018)
Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków.
Księga - zmiany w wersji 3.204.2018(2. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.203.2018(1. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) oraz uaktualniono składki ZUS za rok 2018.
Księga - zmiany w wersji 3.202.2018(23. stycznia 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Księga - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.
Księga - zmiany w wersji 3.199.2018(5. stycznia 2018)
W Konfiguracji w dodano pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego oraz zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS. Ponadto umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy z plików ZBD oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.198.2018(2. stycznia 2018)
Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.