Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2021

Księga - Lista wersji z 2021 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Księga - zmiany w wersji 5.356.2022(29. grudnia 2021)
Dodano suwak na oknie dodawania lub edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży w zakładce VAT-OSS.
Księga - zmiany w wersji 5.355.2022(17. grudnia 2021)
Na oknie dodawania lub edycji składek ZUS dodano przycisk przeliczający na nową wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Księga - zmiany w wersji 5.354.2022(10. grudnia 2021)
Uaktualniono wysokość minimalnych składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku oraz zaimplementowano nowe obowiązujące od 2022 roku algorytmy wyliczania należnych do zapłaty składek zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy.
Księga - zmiany w wersji 5.353.2021(26. listopada 2021)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych w słowniku urzędów skarbowych.
Księga - zmiany w wersji 5.352.2021(20. listopada 2021)
Wprowadzono zmianę polegającą na zsynchronizowaniu pamiętania ustawienia miesiąca lub kwartału pomiędzy oknami oraz zmieniono algorytm podpisywania e-Deklaracji z SHA-1 na SHA-256.
Księga - zmiany w wersji 5.351.2021(13. listopada 2021)
Zmieniono algorytm podpisywania plików JPK z SHA-1 na SHA-256 oraz umożliwiono wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji z użyciem podpisu SimplySign od Certum.
Księga - zmiany w wersji 5.350.2021(28. października 2021)
Wprowadzono nowy wzór druku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego) zgodny ze schematem dla wersji 7.
Księga - zmiany w wersji 5.349.2021(22. października 2021)
Umożliwiono nawigowanie po tabeli danych klawiszami kursora oraz Home i End w przypadku gdy aktywne jest pole filtru tekstowego.
Księga - zmiany w wersji 5.348.2021(10. października 2021)
Wprowadzono nowy zestaw ikon dla przycisków oraz przeprowadzono aktualizację bazy kodów pocztowych.
Księga - zmiany w wersji 4.347.2021(28. września 2021)
Poprawiono sortowanie danych na zestawieniach. W przypadku zmiany zestawienia lub jego parametrów zapamiętywane są kolumna oraz kierunek sortowania z ostatnio wybranego raportu.
Księga - zmiany w wersji 4.346.2021(18. września 2021)
Umożliwiono przerzucanie kwot pomiędzy polami na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT zakupów i sprzedaży.
Księga - zmiany w wersji 4.345.2021(10. września 2021)
We wszystkich widokach danych po prawej stronie pola słowa filtra dodano przycisk z ikoną krzyżyka, którego naciśnięcie powoduje skasowanie wpisanego ciągu znaków.
Księga - zmiany w wersji 4.344.2021(3. września 2021)
Umożliwiono określenie w słowniku dodatkowych stawek VAT stawek podstawowych oraz umożliwiono generowanie i wysyłkę deklaracji VIU-D.
Księga - zmiany w wersji 4.343.2021(28. sierpnia 2021)
Na oknie dodawania lub edycji zdarzenia gospodarczego dodano przycisk umożliwiający przerzucenie kwot pomiędzy polami oraz poprawiono rozmieszczenie i wyrównywanie przycisków na głównym panelu przycisków.
Księga - zmiany w wersji 4.342.2021(20. sierpnia 2021)
Umożliwiono ewidencjonowanie sprzedaży według mechanizmu VAT OSS (One-Stop-Shop) przeznaczonego dla sprzedawców towarów przez Internet.
Księga - zmiany w wersji 4.341.2021(15. sierpnia 2021)
Poprawiono renderowanie okienek w przypadku korzystania z programu w systemie z ustawionym niestandardowym rozmiarem czcionek (np. 120DPI).
Księga - zmiany w wersji 4.340.2021(6. sierpnia 2021)
Wprowadzono udogodnienie polegające na pokazywaniu okresu, którego dotyczy JPK lub e-Deklaracji wprowadzonych do programu na podstawie zewnętrznego numeru referencyjnego.
Księga - zmiany w wersji 4.339.2021(30. lipca 2021)
Umożliwiono wyłączenie sprawdzania aktualności danych kontrahentów podczas dodawania dokumentów do rejestrów VAT.
Księga - zmiany w wersji 4.338.2021(17. lipca 2021)
Uaktualniono formularz VAT-8 do wersji 11 oraz dodano na rejestrze VAT zakupy kolumny z informacją, że dokument dotyczy środka trwałego lub importu.
Księga - zmiany w wersji 4.337.2021(6. lipca 2021)
Wprowadzono mechanizm weryfikacji aktualności danych kontrahenta wybieranych z listy na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT.
Księga - zmiany w wersji 4.336.2021(30. czerwca 2021)
Do widoku danych na oknie zaliczek na podatek dochodowy oraz do wydruku zestawienia składników podatku dochodowego dodano informacje o ujemnej podstawie opodatkowania o ile za dany miesiąc taka wychodzi.
Księga - zmiany w wersji 4.335.2021(18. czerwca 2021)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji wyposażenia.
Księga - zmiany w wersji 4.334.2021(11. czerwca 2021)
Umożliwiono przypisanie kontrahentom kraju oraz dodano wydruk składników niezbędnych do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie domyślnego GTU.
Księga - zmiany w wersji 4.333.2021(28. maja 2021)
Usprawniono działanie algorytmu weryfikującego czy dokument o danym numerze został już wcześniej dodany do księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT sprzedaży lub rejestru VAT zakupów.
Księga - zmiany w wersji 4.332.2021(19. maja 2021)
Wprowadzono zmiany poprawiające ergonomiczność.
Księga - zmiany w wersji 4.331.2021(6. maja 2021)
Umożliwiono wydruk listy dowodów wewnętrznych oraz wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki, a także rozszerzono o ilość dni terminu opisy pól numer 56, 57 i 58. Dodatkowo na wydrukach zestawień oraz wydrukach standardowych dodano informacje o danych firmy oraz usprawniono działanie filtra na oknach w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych.
Księga - zmiany w wersji 4.330.2021(25. kwietnia 2021)
Wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki.
Księga - zmiany w wersji 4.329.2021(18. kwietnia 2021)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 4.328.2021(10. kwietnia 2021)
Rozszerzono możliwości wyboru domyślnych stawek VAT dla ewidencji VAT zakupów.
Księga - zmiany w wersji 4.327.2021(8. kwietnia 2021)
Poprawiono stabilność funkcjonowania aplikacji w zakresie dodawania dokumentów od strony kosztów oraz ewidencji podatku naliczonego.
Księga - zmiany w wersji 4.326.2021(2. kwietnia 2021)
Umożliwiono określenie domyślnych stawek VAT dla sprzedaży i zakupów oraz dodanie załącznika PIT/O do formularza PIT-36L.
Księga - zmiany w wersji 4.325.2021(26. marca 2021)
Wprowadzono poprawki w algorytmie wyliczania formularzy PIT-36 (28) oraz PIT-36L (17).
Księga - zmiany w wersji 4.324.2021(17. marca 2021)
Umożliwiono wygenerowanie załącznika PIT/O do formularza PIT-36.
Księga - zmiany w wersji 4.323.2021(9. marca 2021)
Umożliwiono wygenerowanie oraz wysyłkę do systemu e-Deklaracje formularza PIT-36L (17) za 2020 rok.
Księga - zmiany w wersji 4.322.2021(2. marca 2021)
Umożliwiono wygenerowanie oraz wysyłkę PIT-36 oraz dodano do wydruku deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K informację o numerze referencyjnym.
Księga - zmiany w wersji 4.321.2021(21. lutego 2021)
Wprowadzono podpowiadanie nazw firm na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów.
Księga - zmiany w wersji 4.320.2021(12. lutego 2021)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 4.319.2021(5. lutego 2021)
Poprawiono działanie formularza edycji JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Księga - zmiany w wersji 4.318.2021(31. stycznia 2021)
Uaktualniono działanie kalkulatora wyliczającego Mały ZUS za 2021 rok.
Księga - zmiany w wersji 4.317.2021(22. stycznia 2021)
Uzupełniono składki ZUS za 2021 rok.
Księga - zmiany w wersji 4.316.2021(15. stycznia 2021)
Uaktualniono składki ZUS za styczeń 2021.
Księga - zmiany w wersji 4.315.2021(13. stycznia 2021)
Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.
Księga - zmiany w wersji 4.314.2021(8. stycznia 2021)
Wprowadzono poprawki do formularza autoryzacji wysyłki JPK w przypadku uwierzytelniania danych przychodem.