Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2020 » Wersja 4.304.2020

Księga - zmiany w wersji 4.304.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. października 2020)

  • Dodano nowy rodzaj rejestru VAT zakupów - "Zakup towarów używanych". Wskazanie tego rodzaju rejestru na dokumencie powoduje wpisanie kwoty brutto do pola "Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy" w formularzu JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży jako rodzaj rejestru zostanie wskazane "Faktury procedura marży" wówczas kwota brutto dokumentu zostanie wykazana w polu "Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy" w formularzu JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zmiany w późniejszej wersji 4.305.2020 z dnia 6. listopada 2020

Dodano możliwość sporządzania wydruków plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.303.2020 z dnia 23. października 2020

Wprowadzono poprawki do formularzy Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) oraz poprawiono stabilność działania aplikacji. Więcej informacji...