Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2020 » Wersja 4.302.2020

Księga - zmiany w wersji 4.302.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. października 2020)

Umożliwiono import danych do programu z plików XML w formatach zgodnych z JPK_V7M lub JPK_V7K. W celu pobrania danych z takiego pliku należy na oknie rejestru VAT zakupów lub sprzedaży wybrać opcję głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Na oknie dialogowym służącym do wskazania pliku jako format danych należy wskazać "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".

Zmiany w późniejszej wersji 4.303.2020 z dnia 23. października 2020

Wprowadzono poprawki do formularzy Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) oraz poprawiono stabilność działania aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.301.2020 z dnia 16. października 2020

Na oknie dodawania lub edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano przełącznik umożliwiający wskazanie, że transakcja dotyczy zakupu środka transportu oraz na oknach rejestrów VAT dodano kolumny zawierające oznaczenia dowodu sprzedaży lub zakupu. Więcej informacji...