Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2020 » Wersja 4.282.2020

Księga - zmiany w wersji 4.282.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. kwietnia 2020)

Dodano opcję umożliwiającą pomijanie uwzględniania składek ZUS przy wyliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy w związku z Pakietem Antykryzysowym wprowadzonym wskutek pandemii koronowirusa. W Konfiguracji w zakładce ZUS dodano przełącznik "Stosuj zwolnienie ze składek ZUS w związku z pandemią koronawirusa". Użycie opcji w przypadku zastosowania opcji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" powoduje nie odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podatku.