Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2020 » Wersja 3.272.2020

Księga - zmiany w wersji 3.272.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. stycznia 2020)

  • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" umożliwiono zdefiniowanie indywidualnego numeru mikrorachunku podatkowego dla rozliczeń z fiskusem. Tym samym z zakładek "Księga i podatek dochodowy" oraz "Podatek VAT" usunięto pola zawierające numery kont właściwych dotąd dla urzędów skarbowych podatnika. Numer nowego mikrorachunku umieszczany jest na drukach przelewów podatkowych. Numer jest w programie generowany automatycznie wraz z uzupełnieniem w Konfiguracji numeru NIP firmy i pobraniem danych firmy z bazy REGON.
  • W Podatki - Składki ZUS - Składki - 2020... uaktualniono składki ZUS za styczeń 2020. Nowy wpis nie zawiera wysokości składki zdrowotnej ponieważ na dzień wydania tej wersji aplikacji nie była ona jeszcze opublikowana przez ZUS.
  • Uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy uwzględniający kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla roku 2020.
  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcje "Płatnik opłaca mały ZUS" oraz "Składka na ubezpieczenie społeczne [zł]", które jest nieaktywne w przypadku nie włączonej opcji małego ZUSu. Obok pola z wysokością składki społecznej znajduje się przycisk otwierający kalkulator umożliwiający wyliczenie wysokości małego ZUSu na podstawie przychodu w roku 2019. W przypadku gdy włączona jest opcja "Płatnik opłaca mały ZUS" to przy dodawaniu składek ZUS w Podatki - Składki ZUS - Dodaj... pobierana jest zawsze wysokość składki społecznej zdefiniowanej w Konfiguracji w polu "Składka na ubezpieczenie społeczne [zł]".

Zmiany w późniejszej wersji 3.273.2020 z dnia 16. stycznia 2020

Umożliwiono automatyczne generowanie numeru mikrorachunku podatkowego oraz w pliku wykonywalnym zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.271.2020 z dnia 19. grudnia 2019

Umożliwiono oznaczanie dokumentów z metodą podzielonej płatności w rejestrze VAT sprzedaży oraz zaktualizowano formularz VAT-8 do wersji 10. Ponadto dostosowano program do zmian w 2020 roku. Więcej informacji...