Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2018 » Wersja 3.199.2018

Księga - zmiany w wersji 3.199.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. stycznia 2018)

  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano pole "Indywidualny numer rachunku składkowego".
  • Zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS na oknie Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu lub wpłaty gotówkowej... Dotychczasowe trzy druki zastąpiono jednym zawierającym indywidualny numer rachunku składkowego i zbiorczą kwotę ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy i zdrowotnego.
  • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
  • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_VAT, JPK_KPIR).

Zmiany w późniejszej wersji 3.200.2018 z dnia 9. stycznia 2018

Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.198.2018 z dnia 2. stycznia 2018

Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku. Więcej informacji...