Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2017 » Wersja 3.182.2017

Księga - zmiany w wersji 3.182.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. czerwca 2017)

  • Umożliwiono import zewnętrznych danych księgi przychodów i rozchodów z plików XML w formacie JPK_PKPIR. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
  • Umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji VAT sprzedaży i zakupów z plików XML w formacie JPK_VAT. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy odliczane bezpośrednio od dochodu". Włączenie opcji powoduje brak możliwości zaksięgowania zdefiniowanych składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna Podatki - Składki ZUS..., pojawienie się dodatkowej kolumny "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" na oknie Podatki - Podatek dochodowy... oraz pola o tej samej nazwie na oknie wyliczania podatku za dany miesiąc lub kwartał. Podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy pole to zawiera sumę zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie społeczne i kwota ta odliczana jest od dochodu pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Zmiany w późniejszej wersji 3.183.2017 z dnia 3. lipca 2017

Umożliwiono wysyłanie korekt Jednolitych Plików Kontrolnych JPK oraz uaktualniono deklarację VAT-27 do wersji 2. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.181.2017 z dnia 23. czerwca 2017

Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. Więcej informacji...