Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2016 » Wersja 3.144.2016

Księga - zmiany w wersji 3.144.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. maja 2016)

  • Dokonano zmian w aplikacji w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów. Od dnia 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Dotychczasowy akt prawny z 2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1037) został zastąpiony przez nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016, poz. 467). Wobec powyższego w aplikacji dokonano następujących zmian:

    - Na oknie dodawania lub edycji kosztowego zdarzenia gospodarczego dodano sekcję "Koszty działalności badawczo-rozwojowej" zawierającą pola "Opis kosztu" oraz "Wartość".

    - Do tabeli danych okna "Księga" dodano kolumny "Opis kosztu" i "Wartość".

    - Zmodyfikowano wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym" dzielącą się na podkolumny "opis kosztu" i "wartość".

    - Zmodyfikowano wydruk Zbiorczego Podsumowania Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny "Wartość kosztów działalności badawczo-rozwojowej".
  • Na oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc lub kwartał dodano pole "Strata z lat ubiegłych". O wartość podaną w tym polu pomniejszana jest podstawa opodatkowania.

Zmiany w późniejszej wersji 3.145.2016 z dnia 16. maja 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.143.2016 z dnia 6. maja 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...