Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2014 » Wersja 2.92.2014

Księga - zmiany w wersji 2.92.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanej zaliczki na podatek dochodowy minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
  • Na oknie edycji zaliczki na podatek dochodowy (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Suma przychodów od początku roku", "Suma kosztów uzyskania przychodu od początku roku", "Suma zapłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach/kwartałach", "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota zaliczki".
  • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Suma przychodów", "Suma kosztów", "Dochód" oraz "Suma odliczeń".

Zmiany w późniejszej wersji 2.93.2014 z dnia 3. października 2014

Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.91.2014 z dnia 16. września 2014

Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Więcej informacji...