Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 17 » Zmiany w wersji 2.102.2015

Księga - zmiany w wersji 2.102.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-03-06)

Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów. Importu pliku dokonuje się w Księga - Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku (CTRL + K)... Przed wskazaniem pliku należy z listy formatów wskazać format importowanych danych (źródło pochodzenia pliku).