Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 26 » Zmiany w wersji 1.5.2010

Księga - zmiany w wersji 1.5.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-03-30)

  • Umożliwiono wprowadzenie stanu Księgi przychodów i rozchodów sprzed dnia rozpoczęcia pracy z programem. Okno wprowadzania stanu otwiera się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu. Zmian można dokonać w Konfiguracji w sekcji "Dane firmy".
  • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
  • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
  • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
  • Poprawiono stabilność pracy programu oraz jego ergonomię.