Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 26 » Zmiany w wersji 1.3.2010

Księga - zmiany w wersji 1.3.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-03-12)

  • Zmieniono domyślny układ kolumn na oknie "Księga." Układ widocznych kolumn można dowolnie zmieniać naciskając przycisk "Widok".
  • Dodano na wydruku księgi w stopce na każdej stronie podsumowania: Suma strony, Przeniesienie z poprzedniej strony, Razem od początku roku. Dotychczas księga podsumowana była tylko od początku roku i tylko na ostatniej stronie.
  • Umieszczono przycisk "Zmień LP" (Przenumeruj wpisy) na głównej belce przycisków.
  • Poprawiono ogólną stabilność programu.