Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2010 » Wersja 1.3.2010

Księga - zmiany w wersji 1.3.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. marca 2010)

  • Zmieniono domyślny układ kolumn na oknie "Księga." Układ widocznych kolumn można dowolnie zmieniać naciskając przycisk "Widok".
  • Dodano na wydruku księgi w stopce na każdej stronie podsumowania: Suma strony, Przeniesienie z poprzedniej strony, Razem od początku roku. Dotychczas księga podsumowana była tylko od początku roku i tylko na ostatniej stronie.
  • Umieszczono przycisk "Zmień LP" (Przenumeruj wpisy) na głównej belce przycisków.
  • Poprawiono ogólną stabilność programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.4.2010 z dnia 22. marca 2010

Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga" Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.2.2010 z dnia 11. marca 2010

Pierwsza wersja programu Księga. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Więcej informacji...