Strona główna » Historia zmian w programach » Kreator Pism » Rok 2016

Kreator Pism - Lista wersji z 2016 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.46.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono wysyłkę pism e-mailem bezpośrednio z programu oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez obniżenie jakości podglądu w przypadku zbyt małej ilości pamięci potrzebnej do wygenerowania podglądu. Ponadto zmieniono wzór pisma, aby dostosować wydruk do umieszczenia w kopercie z okienkiem.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.45.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików oraz zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Ponadto w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum oraz w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.44.2016(14. października 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.43.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.42.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.41.2016(12. sierpnia 2016)
Na wydruku kontrahentów (Kontrahenci - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez rodzaj wybranej grupy kontrahentów.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.40.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.39.2016(13. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.38.2016(23. kwietnia 2016)
Umożliwiono drukowanie na pismach własnego logo graficznego oraz pieczęci. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie i drukowanie numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail oraz adresu strony www oraz REGONu, numeru KRS i kapitału zakładowego.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.37.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.36.2016(1. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.35.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.34.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.33.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.32.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.31.2016(4. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.30.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.