Strona główna » Historia zmian w programach » Kreator Pism » Rok 2016 » Wersja 3.44.2016

Kreator Pism - zmiany w wersji 3.44.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. października 2016)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.45.2017 z dnia 2. grudnia 2016

  Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików oraz zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Ponadto w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum oraz w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.  Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.43.2016 z dnia 16. września 2016

  Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009