Strona główna » Historia wersji » Strona 73

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach (73)

POBIERZ PROGRAMY
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016(23. września 2016)
Dodano możliwość wygenerowania zestawienia marży według osób wystawiających dokument oraz wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników. Ponadto wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.124.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.43.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.62.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.104.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.155.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.155.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.