Strona główna » Historia wersji » Strona 13

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach (13)

Księga - zmiany w wersji 3.244.2019(2019-01-17)
Dodano przycisk umożliwiający szybkie wyliczenie 75% kosztów eksploatacji pojazdu oraz dodano formularze PIT-36 za 2018 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.171.2019(2019-01-16)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.170.2019(2019-01-14)
Umożliwiono określenie ilości dni terminu płatności na umowach o dzieło.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.196.2019(2019-01-11)
Wprowadzono nowy parametr do schematu własnej numeracji rachunków umożliwiający podstawienie bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.169.2019(2019-01-11)
Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.257.2019(2019-01-11)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży lub zakupów danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.257.2019(2019-01-11)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.