Strona główna » Program do JPK

Program do JPK

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Program do JPK

Mała Księgowość to nowoczesny program księgowy umożliwiający kompleksowe rozliczenie, przygotowanie oraz wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK. Program pozwala na rozliczanie nieograniczonej ilości firm, w tym również spółek cywilnych oraz jawnych, rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego. Umożliwia przygotowanie plików JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_VAT, JPK_V7M i JPK_V7K oraz wysyłkę autoryzowaną zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez e-PUAP oraz przychodem podatnika. Oprócz możliwości generowania wszelkich JPK, rozliczanie podatków, składki zdrowotnej, wysyłki e-Deklaracji pozwala także na prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie amortyzacji oraz rozliczanie kilometrówki. Dzięki możliwości rozliczania wielu firm może znaleźć zastosowanie także w biurach rachunkowych. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie księgowości jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Dzięki możliwości tworzenia rozbudowanych raportów na podstawie danych z programu według wielu różnych kryteriów ułatwia analizę finansów firmy.

Co to jest JPK

Podstawowym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK było usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK znacząco usprawniło działanie organów podatkowych. Dzięki JPK organy kontrolne mogą szybko przeprowadzać czynności sprawdzające i kontrolne. Dostęp do uporządkowanych danych pozwala na szybkie wyłapywanie nieprawidłowości oraz przyspiesza potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalanie nieprawidłowości pozwala przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. JPK przyniosło również korzyść samym przedsiębiorstwom, dlatego że pozwoliło skrócić czas kontroli skarbowej, dzięki czemu przedsiębiorcy mogli zmniejszyć koszty związane z taką kontrolą. Poza tym przedsiębiorcy zyskali także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwolił monitorować pracę służb księgowych. JPK mają postać plików XML, a do administracji wysyłane są poprzez dedykowane webserwisy Ministerstwa Finansów.

JPK_V7

Obowiązujące od 1 października 2020 roku pliki JPK_V7M dla deklaracji składanych miesięcznie oraz JPK_V7K dla deklaracji składanych kwartalnie zawierają zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z nieobowiązującej już deklaracji VAT-7 oraz dodatkowe dane i oznaczenia potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Program Mała Księgowość pozwala na kompleksowe przygotowanie oraz wysyłkę JPK. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do JPK.