Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak wprowadzić stany początkowe do magazynu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Stany początkowe można wprowadzić poprzez:

- Inwentaryzację (Inwentaryzacja -> Dodaj) - ta metoda sprawdzi się przede wszystkim w sytuacji, gdy Użytkownik posiada już jakieś towary i chce te stany początkowe wpisać do magazynu. Po zapisaniu inwentaryzacji zostaną utworzone kartoteki towarów zawierające wprowadzone ilości.
- Utworzenie kartotek towarów/usług (Towary i usługi -> Dodaj). Pole "Ilość" w tym oknie służy do ustalenia stanu początkowego z chwili rozpoczęcia pracy z programem. Po użyciu towaru na jakimkolwiek dokumencie nie będzie już możliwości zmiany tych parametrów, a kolejne ilości będą liczone względem stanu początkowego.

Po utworzeniu kartotek towarów i wpisaniu stanów początkowych towary powinny być wprowadzane na magazyn dokumentami zakupu lub dokumentami magazynowymi (PZ, PW).Objaśnienie wybranych elementów okna dodawania towaru/usługi:

Jak wprowadzić stany początkowe do magazynu?

1. Pole, które Użytkownik może zdefiniować według własnych potrzeb. Nazwę "Index" można dowolnie zmienić w zakładce Konfiguracja programu -> Towary i Usługi w polu "Nazwa cechy dla towarów lub usług".

2. W tym miejscu można wpisać aż 4 różne ceny sprzedaży towaru/usługi. Nazwy "Cena 1", "Cena 2" itd. można zmienić dostosowując je do własnej strategii sprzedaży w zakładce Konfiguracja programu -> Towary i Usługi w polach "Nazwa dla ceny 1", "Nazwa dla ceny 2", itd.

3. Opcja określająca usługę; jej zaznaczenie wyłącza możliwość wpisania ilości.

4. Pole służące do ustalenia stanu początkowego z chwili rozpoczęcia pracy z programem. Po użyciu towaru na jakimkolwiek dokumencie nie będzie już możliwości edycji wpisanej tu ilości.

5. Zakładka wypełniana w sytuacji, gdy program Sprzedaż i Magazyn jest zintegrowany z programem księgowym z Pakietu Przedsiębiorcy.