Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: W jaki sposób utworzyć bazę towarów i usług?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Bazę towarów i usług należy utworzyć poprzez zdefiniowanie poszczególnych kartotek. W tym celu należy w programie otworzyć okno Towary i usługi, a następnie kliknąć Dodaj co spowoduje wywołanie okienka dodawania nowej kartoteki do magazynu:

W jaki sposób utworzyć bazę towarów i usług?

Objaśnienie poszczególnych pozycji okna dodawania towaru/usługi:

Kategoria - z rozwijanej listy należy wybrać kategorię, do której zostanie przypisana tworzona kartoteka. W programie zdefiniowane są dwie podstawowe kategorie: Towary i Usługi. Użytkownik może dodać własne kategorie w oknie Słowniki - Kategorie towarów i usług lub po kliknięciu ikonki żółtego folderu znajdującej się po prawej stronie.

Identyfikator - pole służące do identyfikacji towaru/usługi - można tu wpisać skróconą nazwę towaru/usługi (wypełnienie tego pola jest wymagane; pole nie jest drukowane na fakturach).

Pełna nazwa można wpisać nazwę towaru/usługi (nie ma ograniczenia maksymalnej liczby znaków); domyślnie kopiowany jest tekst z pola "Identyfikator".

JM - należy wskazać wybraną jednostkę miary rozwijanej listy. Użytkownik może zdefiniować dodatkowe j.m. w oknie Słowniki - Jednostki miary lub po kliknięciu ikonki odważnika znajdującej się po prawej stronie.

Indeks jest polem własnym użytkownika, które domyślnie przyjmuje nazwę "Indeks". Jednakże nazwę dla tego pola można zmienić według własnych potrzeb w Konfiguracja - Towary i usługi - Nazwa cechy dla towarów i usług.

W sekcji Ceny możliwe jest zdefiniowanie czterech różnych cen sprzedaży dla każdego z towarów lub usług. Domyślnie poszczególne rodzaje cen nazywają się Cena 1 [zł], Cena 2 [zł], Cena 3 [zł], Cena 4 [zł]. Własne nazwy dla poszczególnych cen można zdefiniować w oknie Konfiguracja - Towary i usługi w polach "Nazwa dla ceny 1", "Nazwa dla ceny 2", itd. Dzięki temu nazwy te mogą stać się bardziej czytelne dla Użytkownika:

W jaki sposób utworzyć bazę towarów i usług?

Narzut przy sprzedaży - pole służące do określenia procentowej wartości narzutu, który zostanie uwzględniony przez program przy wyliczaniu ceny sprzedaży względem ceny zakupu. Okno kalkulacji ceny zostanie wyświetlone na fakturach sprzedażowych pod warunkiem, że w Konfiguracji programu, w pozycji Dokumenty jest wyłączona opcja "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży".

Kartoteka jest usługą - opcja określająca usługę; jej zaznaczenie wyłącza możliwość wpisania ilości oraz możliwość naliczania stanów magazynowych. Pozycje oznaczone w ten sposób nie są uwzględnianie na inwentaryzacji.

W jaki sposób utworzyć bazę towarów i usług?

Ilość - pole służące do ustalenia stanu początkowego z chwili rozpoczęcia pracy z programem (dostępne tylko dla kartotek towarowych). Po użyciu towaru na jakimkolwiek dokumencie nie będzie już możliwości edycji wpisanej tu ilości.
Późniejsze zmiany ilości towarów na magazynie powinny być dokonywane za pomocą odpowiednich dokumentów zakupu/sprzedaży lub magazynowych. Korekty ilości można dokonać wykonując w programie inwentaryzację.