Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Czy program pozwala przypisać indywidualne warunki sprzedaży kontrahentom?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Program Sprzedaż i magazyn umożliwia przypisanie każdemu kontrahentowi indywidualnych warunków sprzedaży:
- domyślnej formy płatności,
- domyślnego terminu płatności,
- domyślnego rabatu,
- cen dla wybranych towarów lub usług.
- adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" dodawanej automatycznie na wszystkich fakturach wystawionych dla tego kontrahenta.

Dodatkowo można zaznaczyć opcję "podmiot powiązany", która skutkuje dodaniem oznaczenia TP w pliku JPK_V7 do każdej faktury wystawionej dla tego kontrahenta.

W celu ustawienia indywidualnych warunków sprzedaży w programie Sprzedaż i magazyn należy zaznaczyć wybraną pozycję w oknie Kontrahenci, wybrać opcję Zmień, a następnie zakładkę Indywidualne warunki:

Czy program pozwala przypisać indywidualne warunki sprzedaży kontrahentom?

Aby przypisać kontrahentowi indywidualne ceny należy kliknąć przycisk Dodaj, wybrać kartotekę towaru lub usługi, a następnie wpisać cenę netto lub brutto i potwierdzić przyciskiem Dodaj.

Wpisane tu parametry będą uwzględniane automatycznie na fakturach wystawianych dla danego kontrahenta.