Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn - FAQ

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Pytanie: W jaki sposób utworzyć inwentaryzację?

Odpowiedź: W oknie Inwentaryzacja należy kliknąć przycisk Dodaj, wybrać rodzaj ceny do inwentaryzacji (domyślnie wyświetla się "Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw") i potwierdzić przyciskiem Wybierz:
Następnie wyświetli się okno inwentaryzacji z listą wszystkich towarów wraz z ich ilościami księgowymi (wynikającymi z dokumentów) i cenami (zgodnie z określonym wcześniej rodzajem). Jeśli rzeczywista ilość towaru na magazynie jest różna od ilości wynikającej z dokumentów, należy tę ilość wpisać w pole "Ilość stwierdzona".

Utworzoną inwentaryzację można zapisać, a następnie ponownie otworzyć i edytować. Dopóki inwentaryzacja nie zostanie oznaczona jako zakończona, funkcjonuje jako arkusz spisu z natury, w którym możliwe jest wprowadzanie zmian w ilości i cenie towarów, a także dodawanie nowych pozycji.

Arkusz inwentaryzacji można wydrukować zaznaczając wybraną inwentaryzację w oknie Inwentaryzacja i klikając przycisk Drukuj.

Po uzupełnieniu wszystkich danych w oknie inwentaryzacji, należy zaznaczyć opcję "Inwentaryzacja zakończona" i zapisać. W momencie zamknięcia inwentaryzacji ilości spisane stają się aktualnymi stanami magazynowymi.