Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2014

Budżet Domowy - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.93.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.92.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.91.2014(14. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.90.2014(30. października 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.89.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.88.2014(25. września 2014)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.87.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.86.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.85.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.84.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.83.2014(28. marca 2014)
Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.82.2014(14. marca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.80.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.