Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2014 » Wersja 2.85.2014

Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.85.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. maja 2014)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.86.2014 z dnia 12. lipca 2014

W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.84.2014 z dnia 25. kwietnia 2014

Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych. Więcej informacji...