Strona główna » Historia wersji » Wirtualny Inwestor » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.95.2010

Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.95.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-03-10)

  • Dodano możliwość szybkiego przejścia na stronę zawierającą historię wersji programu wraz z opisami zmian w najnowszych wersjach (Pomoc - Historia zmian w programie).
  • Dodano możliwość ustawienia alertów dla dowolnych spółek wyświetlanych kiedy kurs spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej ustalonych wartości. Istnieje także możliwość wprowadzenia własnej uwagi wyświetlanej wraz z alertem. Alert ustala się poprzez zaznaczenie kursora na danej spółce i wybranie z głównego menu Narzędzia - Ustaw alert dla wybranej spółki (CTRL + L).