Strona główna » Historia zmian w programach » Wirtualny Inwestor » Rok 2010 » Wersja 3.95.2010

Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.95.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. marca 2010)

  • Dodano możliwość szybkiego przejścia na stronę zawierającą historię wersji programu wraz z opisami zmian w najnowszych wersjach (Pomoc - Historia zmian w programie).
  • Dodano możliwość ustawienia alertów dla dowolnych spółek wyświetlanych kiedy kurs spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej ustalonych wartości. Istnieje także możliwość wprowadzenia własnej uwagi wyświetlanej wraz z alertem. Alert ustala się poprzez zaznaczenie kursora na danej spółce i wybranie z głównego menu Narzędzia - Ustaw alert dla wybranej spółki (CTRL + L).

Zmiany w późniejszej wersji 3.96.2010 z dnia 29. marca 2010

Dodano do programu nowe indeksy giełdowe: RESPECT, WIG-chemia, WIG-energia, WIG-deweloperzy oraz zmodyfikowano dolny pasek przycisków. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.94.2010 z dnia 30. grudnia 2009

Wprowadzono opcję informowania użytkownika o statusie sesji giełdowej. Więcej informacji...