O aplikacji

Chciałbyś grać na giełdzie, ale boisz się zacząć? Naucz się inwestować na giełdzie, zdobądź bez ryzyka niezbędne doświadczenie, zostań profesjonalnym inwestorem i zarabiaj duże pieniądze...

Wirtualny Inwestor to aplikacja pod Windows dzięki, której nauczysz się grać na giełdzie nie ponosząc strat w wyniku niedoświadczenia. Program służy do wykonywania wirtualnych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Możesz fikcyjnie handlować akcjami za wirtualne pieniądze w oparciu o aktualne kursy aktualizowane na bieżąco przez Internet. Sprawdzisz ile potencjalnie zarobiłbyś pieniędzy inwestując na prawdziwej giełdzie.

Funkcjonalności

  • Śledzenie wartości kursów akcji GPW z podziałem na główne indeksy giełdowe i branżowe: WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG, WIG-PL, WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-chemia, WIG-deweloperzy, WIG-energia, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja, RESPECT.
  • Śledzenie wartości kursów akcji alternatywnego rynku NewConnect.
  • Śledzenie wartości wszystkich indeksów giełdowych i branżowych.
  • Przeglądanie archiwalnych wartości kursów akcji i indeksów giełdowych do kilku lat wstecz.
  • Dla każdego notowanego waloru podawane jest: nazwa papieru, skrót, czas ostatniej transakcji, teoretyczny kurs otwarcia, kurs odniesienia, kurs otwarcia, kurs minimalny, kurs maksymalny, kurs bieżący, zmiana procentowa, wolumen ostatniej transakcji, wolumen obrotów skumulowany, wartość obrotów skumulowana.
  • Dwukierunkowe sortowanie wyników notowań aktualnych i archiwalnych według dowolnie wybranej kolumny.
  • Zdefiniowanie nieograniczonej ilości alertów dla spółek giełdowych informujących gdy kurs danego waloru wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustalonego przez użytkownika poziomu.
  • Generowanie wykresów dziennych oraz okresowych obrazujących zmianę kursów akcji i wartości indeksów w funkcji czasu z możliwością poruszania rysikiem po wykresie oraz zapisem wykresu do pliku graficznego.
  • Wykresy dzienne obrazują kurs akcji w funkcji czasu oraz oznaczają osobnymi krzywymi kurs: otwarcia, minimalny oraz maskymalny.
  • Wykresy okresowe obrazują czterama osobnymi krzywymi kursy: otwarcia, zamknięcia, minimalny i maksymalny w funkcji czasu.
  • Eksport notowań aktualnych i archiwalnych oraz próbek wykresów do różnych popularnych formatów plików (Excel, MetaStock, HTML, XML, ...) co pozwala wykorzystać je między innymi w aplikacjach do analizy technicznej.
  • Zdefiniowanie nieograniczonej liczby portfeli (każdy z osobną pulą pieniędzy) do których przypisywane są kupowane akcje i dla których osobno wykonywane są analizy.
  • Wirtualny zakup w każdej chwili dowolnej akcji według aktualnego kursu z uwzględnieniem prowizji domu maklerskiego i przypisanie jej do dowolnego portfela.
  • Wirtualną sprzedaż w każdej chwili dowolnego waloru według aktualnego kursu z uwzględnieniem prowizji domu maklerskiego.
  • Dowolne ustalanie struktury portfela w skład, którego mogą wchodzić wszystkie notowane na giełdzie akcje.
  • Dowolne ustalanie wysokości prowizji maklerskiej pobieranej podczas transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.
  • Dowolne ustalenie z możliwością zmiany w każdym momencie ilości środków dostępnych na zakup akcji osobno dla każdego portfela.
  • Dla każdej grupy papierów wartościowych zgromadzonych w portfelu użytkownika podawane są: data zakupu, cena zakupu, ilość papierów wartościowych, bieżąca wartość inwestycji, zysk nominalny, zysk procentowy, nazwa portfela z akcjami oraz identyfikator transakcji.
  • Późniejszą edycję parametrów zakupu lub sprzedaży akcji w przypadku wykorzystania programu do monitorowania rzeczywistych transakcji na giełdzie.
  • Obliczanie zysku i wartości inwestycji osobno dla każdego portfela z uwzględnieniem poszczególnych indeksów giełdowych i branżowych.
  • Obliczenie potencjalnych zysków dla posiadanych akcji przy teoretycznej cenie sprzedaży.
  • Osobne ewidencjonowanie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży oraz późniejszą analizę danych przy pomocy rozbudowanego menadżera transakcji.
  • Ewidencjonowanie wszystkich zakończonych inwestycji oraz późniejszą analizę danych przy pomocy rozbudowanego menadżera transakcji.
  • Obliczanie potencjalnego podatku "Belki" na podstawie zakończonych inwestycji o dodatniej stopie zwrotu.
  • Późniejszą edycję dowolnych parametrów wszystkich zawartych transakcji w przypadku wykorzystania programu do monitorowania rzeczywistych transakcji na giełdzie.
  • Sprawdzanie zmian cen dowolnych papierów wartościowych i stóp zwrotu na przestrzeni dowolnie wybranego okresu.
  • Badanie procentowej i wartościowej struktury portfeli w rozbiciu na poszczególne spółki giełdowe lub indeksy giełdowe.
  • Badanie przebiegu inwestycji dla posiadanych akcji za pomocą rozbudowanych wykresów.
  • Skorzystanie z rozbudowanego konfiguratora programu pozwalającego ustalić sposób prezentacji i wyświetlania danych, częstotliwość aktualizacji, wysokości prowizji pobieranej przez dom maklerski...
  • Sprawdzenie w jakich dniach bieżącego roku wypadają dni bez sesji giełdowych.
  • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
  • Skorzystanie z rozbudowanego systemu pomocy kontekstowej, pozwalającego zapoznać się z wszystkimi funkcjami i możliwościami programu oraz system losowo wyświetlanych przy każdym uruchomieniu programu "porad dnia".
  • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
POBIERZ PROGRAM

Galeria ekranów

Ostatnie zmiany

Uaktualniono harmonogram dni bez sesji giełdowych w 2015 roku.

SzczegółySzczegóły
ListaPełna lista zmian