Strona główna » Historia zmian w programach » Terminarz Kontaktowy » Rok 2014 » Wersja 2.34.2014

Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.34.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. czerwca 2014)

 • Na oknie Zadania wprowadzono nowe drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania. Dostępność drzewa można włączyć w Widok - Pokazuj daty zakończenia.
 • Wprowadzono możliwość błyskawicznego duplikowania zadań. Do paska przycisków dodano opcje "Kopiuj zadanie". Wciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego zadania niezakończonego z aktualną datą z danymi takimi jak w zadaniu kopiowanym.
 • Do paska przycisków dodano opcje "Aktywne" oraz "Zakończone". Wciśnięcie poszczególnych przycisków pozwala na wyfiltrowanie widoku według statusu zadania.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\terminarz-kontaktowy"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".

 • Zmiany w programie Terminarz Kontaktowy w wersji późniejszej 2.35.2014 z dnia 29. sierpnia 2014

  Wprowadzono możliwość ostrzegania przed zbliżaniem się początku i końca terminu wykonania zadań.
  Opis wersji 2.35.2014 »

 • Zmiany w programie Terminarz Kontaktowy w wersji wcześniejszej 2.33.2014 z dnia 26. maja 2014

  Dodano szczegółową (ponad 52000) bazę polskich kodów pocztowych oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości i ulicy na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów.
  Opis wersji 2.33.2014 »

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010