Strona główna » Historia wersji » Ryczałt » Strona 11 » Zmiany w wersji 3.159.2016

Ryczałt - zmiany w wersji 3.159.2016

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-11-04)

  • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
  • W Konfiguracji w zakładkach "Ryczałt i podatek od przychodów" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
  • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.