Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2016 » Wersja 3.158.2016

Ryczałt - zmiany w wersji 3.158.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. października 2016)

Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych.

Zmiany w późniejszej wersji 3.159.2016 z dnia 4. listopada 2016

Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.157.2016 z dnia 30. września 2016

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji. Więcej informacji...