Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z "Polskim Ładem"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak. Od 2022 roku program wylicza kwotę składki zdrowotnej zgodnie z zasadami "Polskiego Ładu". W przypadku przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna może być ustalana w oparciu o sumę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowego lub w oparciu o sumę przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku kalendarzowego. Program Ryczałt pozwala na zastosowanie obu metod:

1) Jeśli podatnik deklaruje się opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, to powinien w oknie Konfiguracja - ZUS zaznaczyć opcję "Jako podstawę zdrowotnego stosuj przychód z poprzedniego roku podatkowego":

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Zaznaczenie przełącznika powoduje, że składka zdrowotna wykazywana w oknie Podatki - Składki ZUS zostanie wyliczona na podstawie ewidencji przychodów z poprzedniego roku podatkowego. Powoduje to także oznaczenie odpowiednich pól w generowanym dla Płatnika lub ZUS PUE pliku KEDU.
Należy też się upewnić, że w tym okienku są zaznaczone wszystkie rodzaje składek płaconych przez przedsiębiorcę.

Po zapisaniu zmian w Konfiguracji należy otworzyć okienko Podatki - Składki ZUS, kliknąć przycisk Dodaj i wskazać właściwy miesiąc, np. styczeń 2022. Program powinien uzupełnić podstawę składki zdrowotnej i wyliczyć tę składkę, a także inne składki zaznaczone w Konfiguracji. Przy każdej zapłaconej składce należy zaznaczyć opcję Zapłacony i wskazać datę zapłaty (Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca). Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki (np. po dodaniu dokumentów w oknie Ryczałt).

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?
2) Jeśli podatnik decyduje się opłacać składkę zdrowotną na podstawie sumy przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku kalendarzowego, to jego składka zdrowotna w 2023 roku wyniesie:

376,16 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły kwoty 60 000 zł.
626,93 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.
1128,48 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę 300 000 zł.


Składki zdrowotne obowiązujące w 2022 roku:

335,94 zł - dla przychodów z działalności gospodarczej nieprzekraczających kwoty 60 000 zł.
559,89 zł - dla przychodów z działalności gospodarczej mieszczących się w zakresie 60 000 zł - 300 000 zł.
1007,81 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.


Program Ryczałt sprawdza sumę przychodów osiągniętych początku roku i na jej podstawie wyświetla należną w danym miesiącu składkę zdrowotną. Wysokość składki zdrowotnej za każdy miesiąc wyświetli się po wybraniu Podatki - Składki ZUS - Dodaj i wskazaniu miesiąca:

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki (np. po dodaniu dokumentów w oknie Ryczałt).
Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca.

Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem składek za pierwszy miesiąc zaznaczyć w Konfiguracji programu w zakładce ZUS rodzaje składek płaconych przez przedsiębiorcę.