Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu utworzenia oraz wysłania z programu deklaracji VAT należy otworzyć zakładkę Podatki -> Podatek VAT -> Dodaj -> Edytuj deklaracje VAT... i z menu wybrać VAT-UE:

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?

Deklaracja VAT-UE jest wypełniana automatycznie na podstawie danych z wpisanych do programu dokumentów, które podlegają wykazaniu w deklaracji VAT-UE.

W deklaracji VAT-UE są wykazywane następujące dokumenty:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
- wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (WŚU).


Jeśli wymienione dokumenty zostały wpisane w programie do Rejestru VAT, ale nie zostały wykazane na deklaracji VAT-UE, należy się upewnić, że transakcje te zostały właściwie zapisane:
- na każdej z faktur musi być wpisany unijny NIP kontrahenta.

- kwotę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wpisać w pole 10, a następnie zaznaczyć opcję dodatkową "Import towarów z UE (WNT)" (w okienku dodawania nowego wpisu w Rejestrze VAT zakupy):

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?

- kwotę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy wpisać w pole 18 - WDT 0% (w okienku dodawania nowego wpisu w Rejestrze VAT sprzedaży):

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?

- kwotę wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług należy wpisać w pole 18 - WŚU (w okienku dodawania nowego wpisu w Rejestrze VAT sprzedaży):

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?

Jeśli przy wpisaniu kwoty transakcji w pole WŚU jednocześnie zostanie zaznaczona opcja dodatkowa "Nabywca usługi zobowiązany do zapłaty VAT", będzie to skutkować wykazaniem transakcji w polach 11 i 12 deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT (czynności wykonywane poza terytorium kraju o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). W przypadku, gdy opcja ta nie jest zaznaczona, kwota trafia wyłącznie do pola 11.


Po wprowadzeniu zmian w Rejestrze VAT należy ponownie otworzyć deklarację VAT-UE i odświeżyć ją przyciskiem Przelicz formularz, aby zmiany zostały uwzględnione w formularzu:

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-UE?